Team

1

Valery Urygaev (GK)

1

Aleksandr Vyskub (C)

1

Igor Kapustin

1

Aleksandr Upenieks

1

Edvard Janson

1

Vladimir Janchenkov

1

Aleksey Mirmanov

1

Vasily Kravtsev

1

Pavel Bliznuk

1

Daniel Zharov


Notice: Undefined property: Debug::$queryCount in /home/advorisecom/freefc.lv/public_html/.htlib/mysql5.php on line 108

Notice: Undefined property: Debug::$queryTime in /home/advorisecom/freefc.lv/public_html/.htlib/mysql5.php on line 109